ubtech robotics

Älykkäät robotit ja järjestelmät energianhallintaan sekä yksittäiset laitteistot

  • Robotit aloittelijan leikkiin tai ammattimaiseen palvelutuotantoon
  • Uusituvan energian ja sähköisen liikenteen laitteistot ja ajoneuvot
  • Laitteistoja ja tarvikkeita

Robottimalleja rakennussarjasta kävelevään robottiin

Ohjelmistot aloittelijan ”Scratch”, harrastajan Android ja tuotantoon mm. Python sekä tekoälyalgoritmit

Robottien sovellusskaala on laaja

Keskeistä asiassa on kokonainen mutta kehittyvä ekosysteemi. Robotti havainnoi ja kommunikoi ympäristönsä kanssa. Hyvät IT taustajärjestelmät tukevat robotin toimintaa esimerkiksi lipunmyyjänä, Covid-19 neuvojana, oppaana jne.

Aloittelijan JIMU – robotit ovat rakennussarjoja. Mukana on pientietokone ja perusohjelmistot. Ne sopivat “stand-alone” – kokeiluun mutta myös esimerkiksi joukkueiden välisiin robotti -otteluihin.

Kehittyneemmät mallit kuten AlphaMini ja Crutzr ovat jo täysverisiä robotteja. Niissä on monentyyppisiä sensoreita (esim kasvojen tunnistus) ja monipuolinen ilmaisukyky sekä kommunikointikapasiteetti taustajärjestelmien kanssa.

Palvelurobotti on erittäin kyvykäs, mittavat sovellusmahdollisuudet.

AlphaMini käyttöalueita ovat robotiikan alkeiden opiskelu, mutta myös ammattimaiseen käyttöön tukiopetukseen, neuvontaan ja ryhmien ohjauksiin.